Υπηρεσίες


ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πιέστε για μεγέθυνση
Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων

Η aqua plan, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες και αποδοτικές μεθόδους και τεχνικές, είναι σε θέση να σχεδιάσει, κατασκευάσει και θέσει σε λειτουργία μονάδες επεξεργασίας λυμάτων που θα εξυπηρετούν από μια οικία (compact βιολογικός καθαρισμός) έως μια πόλη.
Παράλληλα διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε βιολογικούς καθαρισμούς ξενοδοχειακών μονάδων όπου απαιτείται η εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εγκατάστασης, σε συνδυασμό με την απόλυτη απουσία οσμών και θορύβου.Πιέστε για μεγέθυνση
Μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων

Η aqua plan εγγυάται την απομάκρυνση του ρυπαντικού φορτίου ακόμα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις βιομηχανικών αποβλήτων,
Σε συνεργασία με μεγάλους οίκους του εξωτερικού και παρακολουθώντας τις εξελίξεις σχετικά με τις νέες μεθόδους επεξεργασίας αποβλήτων, η aqua plan αναλαμβάνει να κατασκευάσει τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων για :

Χοιροτροφεία
Σφαγεία
Μονάδες επεξεργασίας κρέατος
Μονάδες τυροκομικών προιόντων
Μονάδες επεξεργασίας τροφίμων
Βιομηχανικές μονάδες

 

Λειτουργία και συντήρηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων

Ένας βιολογικός καθαρισμός χρειάζεται συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση όπως επίσης και επεμβάσεις και βελτιστοποιήσεις που θα εγγυώνται την εύρυθμη λειτουργία του. Η aqua plan αναλαμβάνει τη λειτουργία και συντήρηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων επιτυγχάνοντας απορροή αποβλήτων ποιοτικά αποδεκτή , ενώ παράλληλα μπορεί να αναλάβει την τμηματική ή και πλήρη ανακατασκευή εγκαταστάσεων όπου αυτή απαιτείται.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

Πιέστε για μεγέθυνση
Μονάδες επεξεργασίας πόσιμου και βιομηχανικού νερού

Το νερό αποτελεί ένα απο τα σημαντικότερα αγαθά σήμερα για τον άνθρωπο και στο μέλλον αναμένεται να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη αξία. Για το λόγο αυτό, η επιστήμη έχει επενδύσει πολλά τελευταία στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επεξεργασίας νερού.
Η aqua plan ακολουθώντας την τάση αυτή και μελετώντας τις πιο καινοτόμες τεχνολογίες, έχει να παρουσιάσει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στο σχεδιασμό εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού όπως :

Αποσκλήρυνση
Αφαλάτωση με αντίστροφη ώσμωση
Αποσιδήρωση, απομαγγάνωση
Απολύμανση
Φίλτρανση

Powered by freelancing.gr