Η aqua plan δραστηριοποιείται στο χώρο
της προστασίας του περιβάλλοντος

και ειδικότερα στην επεξεργασία λυμάτων-αποβλήτων και νερού.
Αναλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων αλλά και εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου και βιομηχανικού νερού.

ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ - ΑΠΟΒΛΗΤΑ

 • Compact βιολογικός καθαρισμός οικίας
 • Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων οικισμών
 • Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων ξενοδοχείων
 • Μονάδες επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων

ΠΟΣΙΜΟ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΝΕΡΟ

 • Αποσκλήρυνση
 • Αφαλάτωση
 • Απολύμανση
 • Φίλτρανση

Παράλληλα η aqua plan αναλαμβάνει τη λειτουργία και συντήρηση υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας.


Γιατί να επιλέξετε την aqua plan

 • Έμπειρο τεχνικό προσωπικό με διάθεση και φρέσκιες ιδέες
 • Επαγγελματική συνείδηση
 • Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση σε νέες τεχνολογίες
 • Συνεργασία με αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού
 • Αξιοπιστία και αρτιότητα μελετών και κατασκευών
 • Ποιοτικός έλεγχος
 • Φιλική και πρόθυμη επικοινωνία
 • Οικονομικές τιμές
Powered by freelancing.gr