Η aqua plan δραστηριοποιείται στο χώρο της προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικότερα στην επεξεργασία λυμάτων-αποβλήτων και νερού.

Αναλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων αλλά και εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου και βιομηχανικού νερού. Παράλληλα αναλαμβάνει τη λειτουργία και συντήρηση υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας.

Περισσοτερες πληροφορίες >>

Στοιχεία επικοινωνίας

tv

Στεφάνου Νούκα, 10
Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 542 50

Τηλ. 2310 - 311182
email:info@aquaplan.gr

Αστικά λύματα - Απόβλητα

  • Compact βιολογικός καθαρισμός οικίας
  • Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων οικισμών
  • Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων ξενοδοχείων
  • Μονάδες επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων

Πόσιμο - Βιομηχανικό νερό

  • Αποσκλήρυνση
  • Αφαλάτωση
  • Απολύμανση
  • Φίλτρανση
Powered by freelancing.gr